Thiết kế website Bán Hàng , giới thiệu công ty : 5.000.000 đ ++

Quản lý , Bảo trì website 200.000 đ ++ / tháng .

Domain 250.000 đ ++

Thuê Hosting,VPS chỉ từ 100.000 đ ++/tháng